Votre partenaire en informatique

Dëse spezielle Programm erlaabt et enger Gemeng hier Chantieren an Projeten op eng effikass Manéier ze verwalten.

Den IGE-Projets leeft ënnert Windows XP, Windows 7 a Windows 8 mat enger MSSQL Base de données. All Dag ginn nei Moduler dobäi gesat (esou wei Gemengen dat gewinnt sinn vun der Gestion Autorisations).

 

Moduler déi schonns integréiert sinn:

 

- Gestion Chantiers/Projets

- Lëscht vun den Chantiers/Projets dei fäerdeg, en cours, urgent a.s.w. sinn

- Automatesch Benoriichtegen vun Utilisateuren (iwwert E-Mail)

- Impressiounen vun Lëschten

- "Bibliothèque des travaux"

- Designatioun vum Projet

- Gestioun vun den Bâtiment'en

- Service/Departement

- Lëscht vun den Entreprisen

- Persounen

- Integratioun vun Fichieren (Biller, Dokumenter, Pläng ...)

- ...